Publicidad

divendres, 26 de maig de 2017

Els secrets de parlar en públic (Mariona Casas)Llibre: Els secrets de parlar en públic.
Autor: Mariona Casas, Josep Castellà i Montserrat Vilà.
País: Espanya.
Editorial: Eumo.

Parlar en públic és un dels majors reptes que tenim i a la vegada una de les coses que més por tenim de fer i en aquest llibre els tres autors ofereixen diverses recomanacions per a trasmetre seguretat i comunicació, realitzar la planificació i fer una bona posada en escena.

Al llarg dels quinze capítols dividits en quatre parts, ens donen totes les pautes adequades sobre l'orador i l'audiència, l'estructura i la posada en escena, els propòsits de l'orador i les situacions comunicatives i orals.

Totes les pautes, estan dirigides tant si s'ha de donar una conferència com si s'ha de presentar un informe, realitzar una negociació o fer una entrevista.

Al llarg de tots els capítols aprenent a trasmetre seguretat i confiança, comunicar emoció, planificar el discurs, parlar amb correcció i estil, explicar amb claretat i captar l'atenció entre altres coses.

Tot això està centrat en les tres primeres parts del llibre, l'última es centra en altres tipus de situacions comunicatives com son  les exposicions i la presentació d'informes, la negociació, les reunions, l'entrevista professional, els mitjans de comunicació i els discuros protocol·laris.

Sense cap dubte, la lectura d'aquest llibre ajudarà a la persona que ha d'afrontar una situació de parlar en públic, a superar tots els temors i nervis i a perdre la por a haver de posar-se davant un públic que ens examinarà i ens jutjarà.


dimecres, 24 de maig de 2017

Recomanacions per fer una exposició acadèmica

El llibre "Els secrets de parlar en públic" fa les següents recomanacions per a fer una exposició acadèmica:

* Domina el tema i estigués convençut de l'interès que tindrà pels assistents.
* No improvisis les idees, és massa arriscat.
* Basteix un discurs que tingui en compte els destinataris.
* Prepara la intervenció oral amb temps i deixa-la macerar.
* Assaja la intervenció.
* Defineix els termes especialitzats que hagis d'utilitzar,
* Atenua les barreres físiques que et separen del públic.
* Vés descansat a fer la conferència.


dimarts, 23 de maig de 2017

Consells per a la presentació de dades

* Procura mostrar la informació de forma objectiva.
* Distingeix els fets de les opinions.
* Informa dels processos que s'han seguit per a l'obtenció de les dades.
* Delimita la presentació a unes poques idees clau.
* Remarca explicitament les dades més noves i imprevisibles.
* Esponja la presentació oral.
* Combina l'us de suports visuals amb la paraula.
* Ajuda a recordar les dades amb recursos verbals.


dilluns, 22 de maig de 2017

Lladres del temps al segle XXI

Els principals lladres del temps al segle XXI son:

1. Emails.
2. Internet.
3. Televisió.
4. Procrastinació.
5. Reunions.
6. Xerrades.
7. Desplaçaments.
8. Xarxes socials.
9. Smarphones.
10. Papereig.


diumenge, 21 de maig de 2017

Els gèneres professionals i acadèmics

Segons el llibre "Els secrets de parlar en pùblic", distinguim  els següentes gèneres professionals i acadèmics:

* La conferència i la ponència. Tenen com a objectiu difondre idees, plantejar reflexions, presentar propostes o il·lustrar l'audiència sobre algun tema de l'àmbit de l'expertesa de qui parla. 

* La classe. És impartida per un docent a un alumnar amb un clar desnivell d'expertesa i jerarquia, ja que el docent és l'encarregat d'avaluar l'estudiant en acabar el curs.

* La comunicació en un congrés. Té com a objectiu presentar revisions teòriques o innovacions que es justifiquen a través d'unes dades obtinguides mitjançant la recerca.

* La presentació oral d'un treball acadèmic. Té per objectiu demostrar els coneixements a què ha arribat un estudiant sobre una investigació científica o humanística.

* La presentació d'un informe. És pròpia del món professional i es caracteritza per la sobrietat, la concisió i la selecció de les dades. Poden ser del tipus següent:

- Informe tècnic. Consisteix en la presentació clara i detallada dels elements tècnics, jurídics o administratius necessaris per analitzar un assumpte o prendre decisions.

- Informe de progrés. Pretén informar de l'evolució d'un projecte o investigació en un període determinat.

- Informe de disseny. Descriu els dissenys científics i tècnics i s'adreça a professionals especialitzats per fer-los conèixer com funciona un disseny i el grau d'eficiència que se n'espera.

- Informe científic. Dóna compte d'una recerca, presentant les fases del procés que s'ha seguit i dels resultats que se n'han obtingut.

- Informe de laboratori. Planteja les raons que han motivat una recerca empírica, descrivint la metodologia i presentant diverses interpretacions dels resultats obtinguts.


divendres, 19 de maig de 2017

Decàleg del bon argumentador

Segons el llibre "Els secrets de parlar en públic", el decàleg del bon argumentador seria el següent:

1. Tingues clara la tesi.
2. Expressa't amb claredat.
3. Esforça't a entendre bé el punt de vista del contrincant.
4. Estigues disposat a cedir.
5. No facis broma sobre temes sensibles.
6. Evita la dispersió.
7. Aporta justificacions valuoses.
8. Sigues conscient de les fal·làcies.
9. Mantén una actitud tranquil·la i receptiva.
10. Sigues breu.


dimecres, 17 de maig de 2017

Bona i mala explicació

Una bona explicació es caracteritza per:

* Tenir clars els objectius.
* Conèixer a fons el tema.
* Tenir pensades les idees clau que tothom hauria de retenir.
* Fer una explicació clara i ordenada.
* Adaptar-se als interlocutors.
* Usar estratègies per captar l'atenció.
* Controlar el temps d'intervenció.
* Utilitzar un vocabulari variat i amb estratègies explicatives.
* No abusar dels mots crossa.
* Mostrar-se d'una forma natural.
* Mantenir una exposició àgil i fluïda.
* Mostrar-se raonable i assequible.
* Ser breu i quan s'anuncia que s'acaba, acabar.

Una mala explicació es caracteritza per:

* Parlar sense tenir clar per què.
* Divagar, no conèixer prou bé el tema.
* Creure que totes les idees són importants.
* Exposar les idees sense ordre ni concert.
* Desconnectar dels interlocutors, parlar sol.
* Tirar pel dret, sense fer concessions.
* Parlar massa i abusar del temps.
* Utilitzar un vocabulari poc variat i sense estratègies explicatives.
* Caure sistemàticament en tics i mots crossa.
* Mostrar-se massa sofisticat i parlar de memòria.
* Fer una exposició abrupta i a batzegades.
* Mostrar-se pedant o prepotent.
* Utilitzar moltes paraules per no dir res, allargar-se i no acabar quan toca.