Publicidad

divendres, 17 de novembre de 2017

Aspectes per realitzar una resenya

1. Ser l'autor.
2. Fer servir textos aliens modificats.
3. Gestionar l'autoritat.
4. Reproduir i atribuir les veus.
5. Refugiar-se en la subjectivitat.
6. Controlar el grau de certesa.
7. Atrevir-se a valorar.
8. Ser constant com autor.
9. Posar el focus en l'obra.
10. Formular una tesi.
11. Comentar aspectes positius i negatius.
12. Resumir l'obra.
13. Descriure l'obra.
14. Explicar l'obra com a producte.
15. Analitzar l'obra tècnicament.
16. Expressar-se havent comprès el text.
17. No incórrer en desajustos conceptuals.
18. Llegir el text amb una mirada determinada.
19. Referir-se només al que és significatiu.
20. Trobar el grau d'explicitud adequat.
21. Argumentar amb consistència.
22. Crear un text no obvi i amb gruix cultural.
23. Evitar les expressions amb un sentit aproximat.
24. Evitar el sentit balder.
25. No dir el que es creu que es diu.
26. Vetllar perquè el lèxic expressi el sentit desitjat.
27. Evitar els errors de puntuació que modifiquen el sentit.
28. Controlar els aspectes sintàctics que comprometen el sentit.
29. Evitar contradiccions, incoherències, rectificacions.
30. Connectar bé les idees.
31. Cercar la unitat semàntica.
32. Orientar el lector.
33. Respectar la llengua normativa.
34. No caure en els col·loquialismes.
35. Pensar la puntuació.
36. Evitar fer servir una sintaxi rudimentària.
37. Utilitzar una llengua rica.
38. Construir un text amb memòria.
39. Utilitzar una prosa fluida.
40. Evitar la llengua ampul·losa.
41. Utilitzar la llengua especialitzada.
42. Atenir-se a l'estructura d'una resenya.
43. Ajustar la ressenya al mitjà.
44. Construir bé els paràgrafs.
45. Controlar el començament.
46. Controlar el final.
47. Prendre decisions estructurals estratègiques.
48. Evitar sometre's a l'ordre de l'obra ressenyada.
49. Motivar els elements del text.
50. Evitar construir un text additiu.
51. Evitar l'aparició dorçada dels elements del discurs.
52. Assenyalar el text.
53. Evitar la superfluïtat.
54. Construir un text equilibrat.
55. No estireganyar el text.
56. Evitar la redundància gratuïta.
57. Gestionar l'aparició de la informació.
58. No abusar de la personificació.
59. Controlar els efectes retòrics i de funció poètica del llenguatge.
60. Tenir cura dels aspectes visuals i de presentació.

En el llibre "Con escriure bé una ressenya" de Enric Serra Casals trobareu més informació al respecte.


dilluns, 13 de novembre de 2017

Claus de la inteligencia emocional

1. Capacitat de reconèixer les pròpies emocions.
2. Capacitat de controlar les emocions.
3. Capacitat d'automotivar-se.
4. Capacitat de reconèixer les emocions alienes.
5. Capacitat de controlar les relacions.


dimecres, 8 de novembre de 2017

Aptitups de les persones segures de si mateixes

1. No tenen excuses.
2. Prenen riscos.
3. Avancen.
4. No són martirs.
5. Eviten la autocompasió.
6. No es queixen ni protesten.
7. No intenten ser perfectes.