Publicidad

dijous, 29 d’agost de 2013

Continguts d'un bloc

En aquest enllaç Contenidos de un blog. Cuáles son sus objetivos troben toda la informació dels contiguts d'un bloc, claus per a un emprenedor amb el propòsit de generar tràfic, ajudar a fer una venda, proporcionar autoritat i credibilitat i permetre promocionar el negoci.

Recalca que és un necessari un propòsit i una provocació i resalta com principals propòsits dirigir tràfic a una pàgina web, millorar el posicionament SEO, dirigir tràfic a una pàgina de vendes, generar ingresos d'afiliats, augmentar la credibilitat i l'autoritat de la marca personal, motivar una resposta o comentaris i recopilar suscriptors.


divendres, 23 d’agost de 2013

Manual d'arxivistica (José Ramon Cruz Mundet)

Manual de archivística. José Ramón Cruz Mundet. Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Biblioteca del libro, 1994

Malgrat té ja els seus anys es tracta encara d'un dels referents de l'arxivistica. El llibre està orientat tant a alumnes universitaris com a professionals i és també de molta utilitat per a empreses i institucions. El seu objectiu és proporcionar les eines necessàries per al desenvolupament professional dels arxivers.

Al llarg del llibre es tracten aspectes com l'organització, la descripció, l'expurgo, les noves tecnologies i es centra en el tractament i gestió de la documentació administrativa, incloent una àmplia i actualitzada bibliografia.

El llibre consta de quinze capítols on es tracta de la història de l'arxivistica, l'arxivistica, les ciències auxiliars, els conceptes d'arxiu i document, els sistemes arxivistics, l'arxiu en les seves primeres fases, l'arxiu intermedi, l'ingrés dels documents, l'expurgo dels documents. l'organització de l'arxiu, la descripció, els arxius i les noves tecnologíes, el dret d'accés a la documentació, l'edifici i les instal·lacions i la funció cultural.

Es tracta, malgrat el temps trascorrit des de la seva publicació, d'un llibre molt complet i d'un gran referent a l'hora de treballar en un arxiu.


dijous, 22 d’agost de 2013

Como escribir trabajos de investigación (Melissa Walker)

Comenzando por la enseñanza primaria y acabando por nuestro ejercicio profesional, pasando por el bachillerato, la universidad o los estudios de posgrado, todos tenemos la necesidad de tener que realizar alguna investigación y su posterior trabajo y este libro de la estadounidense Melissa Walker, nos da todos los pasos a seguir para poder realizar una buena investigación.
El libro está estructurado en catorce capítulos y dos apéndices, en donde se explican todos los pasos a seguir desde una introducción de lo que es la investigación, pasando por la elección del tema, la identificación de fuentes en una biblioteca, su utilización, el uso de internet, el registro de información, la organización del material, la redacción y la revisión, la producción del trabajo, la documentación de fuentes y la redacción.
A lo largo de todos los capítulos, además de explicar todos los apartados, sigue los pasos realizados por tres estudiantes diferentes, en tres ramas distintas, para la realización de su trabajo de investigación para que podamos comprobar y tomar nota de como se hacen los distintos trabajos, dependiendo de la rama de estudio.
Cada capítulo, dispone de una lista de control, donde se explica los pasos a seguir y las diferentes preguntas que nos debemos de hacer, a la hora de elaborar todos los pasos citados anteriormente.
Se trata sin lugar a dudas de un completo libro, de cara a realizar un trabajo de investigación, muy útil para todas las épocas de estudio o de ejercicio profesional, aunque esté centrado en el ámbito universitario.

divendres, 16 d’agost de 2013

Escriure ebooks

Com a professionals de la documentació, ens hem plantejar alguna vegada escriure llibres i més concretament ebooks? Doncs bé, en aquest enllaç Escribir ebooks y venderlos l'autor ens explica amb tot detall, els passos a seguir per a publicar en ebook, ja que es tracta d'un negoci en auge.

Entre les suggerències dels que parla l'autor troben les següents:

1) Escollir un ninxol lucratiu,
2) Entrenar les habilitats.
3) Especialitzar-se.
4) Ser ultraprofessional.
5) Ser més que un escriptor.
6)Fer networking.
7) Confiar en un mateix.

Es tracta com bé diu l'article d'una bona oportunitat, no només per donar-nos a conèixer, sinó també per a guanyar una mica de diners.


dimarts, 13 d’agost de 2013

Deixar treballar al Community Manager

En aquest article del blog de Dolores Vega Deja trabajar al Community Manager es parla de la importància de l'autonomia del Community Manager, quelcom que no sempre passa, ja que normalment són instàncies superiors les que decideixen l'estratègia a seguir.

Això és una cosa que s'hauria de fer entendre a les persones que treballen amb un Community Manager, que els professionals de les xarxes socials són nosaltres i no ells, per molt que el negoci sigui seu i per molt que pensin que en portar negocis tenen els més experiència.

És fundamental crear entre les persones encarregades de contractar-nos i de pagar-nos, una mentalitat 2.0 i una actitud 2.0. Si es contracta un Community Manager és per que es confia en ell, sinó és així, millor no fer-lo.


diumenge, 11 d’agost de 2013

Como preparar un plan de empresa (José Antonio Neira Rodríguez)Libro: Como preparar un plan de empresa.
Autor: José Antonio Neyra Rodríguez.
País: España.
Editorial: Fundación Confemetal.

Libro imprescindible para todas aquellas personas que estén decididas a crear su propia empresa donde se explica con todo tipo de detalles todos los pasos a seguir para la elaboración de un plan de empresa a la hora de presentarlo a una entidad bancaria y a algún organismo oficial para poder conseguir la suficiente financiación a la hora de iniciar el negocio de nuestros sueños.
Tiene un contenido eminentemente práctico, con diversos ejemplos e ideas para la realización de dicho plan y sirve también como consulta para pymes de cara a realizar sus planes de crecimiento y de objetivos de cara a una serie de años, algo de lo que han carecido un mucho tiempo.
Cada capítulo está dedicado a los diferentes apartados que tenemos que realizar en el plan de empresa, con muchos ejemplos prácticos e ideas de cara a su elaboración, finalizando el libro con un ejemplo de plan de empresa que debemos de seguir como modelo a la hora de elaborarlo, así como con unos conceptos empresariales y unas direcciones web bastante útiles a la hora de complementar la información.
Se trata sin ninguna duda de un libro eminentemente práctico y útil a la hora de dar el paso de crear nuestra propia empresa y nuestro modelo de negocio.

divendres, 9 d’agost de 2013

Claus per a emprendre

En Linkedin he trobat aquest enllaç Las 7 claves de grandes emprendedores de cara a crear una StartUp o negoci digital, on l'autor del bloc ens explica les principals claus que ha de prendre un emprenedor per aconseguir tenir èxit.

En l'enllaç estan detallades més clarament les set claus, però serien:

- No ho pensi, fagi-ho.
- Deixi que els seus clients mostrin el camí.
- La passió ho és tot.
- Simplement no és una opció.
- Cercar aventatges competitives transitòries.
- Les relacions de negoci necessiten també feina.
- Estar obert a qualsevol cosa.

A més de mirar l'article, és molt interessant suscriure's també al bloc per a estar al dia i agafar idees de cara a muntar el nostre negoci.


dilluns, 5 d’agost de 2013

Optimitzar visites

En aquest enllaç del blog de Maria José Rodríguez tenint una interessant entrada sobre com convertir visites.Es interessant per a saber optimitzar el nostre blog o la pàgina web de qualsevol biblioteca, arxiu o centre de documentació.