Publicidad

dilluns, 31 de març de 2014

100 comptes de Twitter a seguir

En el següent enllaç trobem 100 comptes de Twitter a seguir durant aquest 2014. És bastant interessant de tenir i de seguir, ja que es poden trobar diferents comptes de Twitter de pàgines d'emprenedoria i de diversos emprenedors que ens poden ajudar en els nostres desitjos de crear la nostra pròpia empresa.


divendres, 28 de març de 2014

Passos en la creació d'una empresa

Els principals passos per a la creació d'una empresa són:

1. Idea.
2. Pla d'empresa.
3. Forma jurídica.
4. Obtenció de recursos.
5. Tràmits de constitució.
6. Inicio de l'activitat.


dijous, 27 de març de 2014

Èxit i diners

Per a tenir èxit i diners necessitem aplicar les següents fòrmules:

1. Desenvolupar una consciència positiva sobre els diners.
2. Concentrar-se en el que es vull aconseguir.
3. Pagar-se primer a un mateix.
4. Dominar el joc de les despeses.
5. Per a gastar més, primer guanyar més.
6. Donar més per aconseguir més.
7. Trobar un mode de servir al projim.
8. Començar ja no pensar-lo més.
9. Aconseguir el que es vol donant també l'oportunitat als demés.


dimecres, 26 de març de 2014

Crear relacions que apropin a l'èxit

Per a crear les oportunes relacions que apropin a l'èxit, hem de tenir en compte les següents conceptes:

1. Escoltar.
2. Xerrar amb el cor.
3. Dir la veritat de seguida.
4. Ser impecable.
5. Davant el dubte comprovar.
6. Ser especialment agraït.
7. Respectar els compromisos.
8. Ser un model de referència.


dilluns, 24 de març de 2014

Crear un equip per a l'èxit

Per a crear un equip per a l'èxit, hem de tenir en consideració aquestes qüestions:

1. Potenciar el talent especial.
2. Redefinir el temps.
3. Crear un bon equip de col·laboradors i delegar en ells.
4. Simplement dir no.
5. Dir no al bo per a poder dir si al millor.
6. Trobar un ala sota la qual cobijar-se i crèixer.
7. Aconseguir un coach personal.
8. A l'èxit mitjanánt el masterminding.
9. Consultar l'interior.


divendres, 21 de març de 2014

Transformar-se per a l'èxit

Tot el que hem de fer per a transformar-nos per a l'èxit és el següent:

1. Abandonar el club de les lamentacions i vorejar-se de triunfadors.
2. Reconèixer els aspectes positius del passat.
3. No perdre de vista el premi.
4. Ordenar i completar els assumptes.
5. Eliminar el passat per a dedicar-se al futur.
6. Enfrontar-se al que no funciona.
7. Acceptar els canvis.
8. Transformar el crític que es porta dins d'un entrenador personal.
9. Superar les conviccions que limiten.
10. Cada any adoptar quatre nous hàbits per a l'èxit.
11. 99% una probabilitat. 100% una grantia.
12. Aprendre més per a guanyar més.
13. Mantenir la motivació amb els mestres.
14. Alimentar l'èxit amb passió i entusiasme.


dimecres, 19 de març de 2014

Bases de l'èxit

Les principals bases de l'èxit són les següents:

1. Asumir el 100% de la responsabilitat sobre la pròpia vida.
2. Tenir cla perquè s'està aqui.
3. Decidir el que es vol.
4. Creure que és possible.
5. Creure en un mateix.
6. Convertir-se en un paranoic a l'inversa.
7. Donar llibertat a la capacitat de fixar-se metes.
8. Anar per parts.
9. L'èxit deixa pistes.
10. Deslligar els frens.
11. Visualitzar el que es vol i aconseguir el que es veu.
12. Actuar.
13. Passar a l'acció.
14. Predisposar-se.
15. Sentir la por i continuar endavant.
16. No importar tenir que pagar el preu.
17. Demanar.
18. Rebutjar el rebuig.
19. Aprofitar les reaccions dels demés en el nostre favor.
20. Compremetre's a millorar constantment.
21. Anotar els èxits.
22. Practicar la perseverància.
23. Practicar la regla del 5.
24. Superar les expectatives.


dilluns, 17 de març de 2014

10 manaments dels emprenedors

Per a ser emprenedor haurem de seguir aquest 10 manaments:

1- Fer el que apasioni.
2- Seguir la intuició.
3- Investigar, obserbar, aprendre.
4- Detectar als millors.
5- Arriscar per la idea.
6- Atraure als treballadors i socis.
7- Mantenir una plantilla reduïda.
8- Qualitat com essència.
9- Aprendre del fracàs.
10- El moment és ara.


diumenge, 16 de març de 2014

Raons per les quals mai es tindrà èxit

En aquest enllaç de "todostartats", trobem aquest enllaç on es parla amb deteniment de les Raons per les quals mai es tindrà èxit i que són les següents:

1- Passar massa temps a Facebook.
2- Creure ésser molt treballador però no ser-ho.
3- No ésser eficient.
4- Rendir-se fàcilment.
5- Imaginar anys de recopensa per una feina que s'ha fet avui.
6- No prendre riscos.
7- No aprofitar les oportunitats.

Són sense cap dubte consells que s'han de tenir molt en compte a l'hora de decidir-nos a treballar pel nostre compte i que no ens portin al fracàs.


dijous, 13 de març de 2014

Claus d'un bon professional

Las principals claus d'un bon professional són les següents:

1. Capacitat i disposició per l'aprenentatge.
2. Sabler replicar els coneixements i capacitats.
3. Flexibilitat i adaptació al canvi.
4. Treballar en equip.
5. Relacions interpersonals i comunicació.
6. Innovació i creativitat.
7. Capacitat de gestió i autogestió.
8. Motivació, iniciativa i compromís.
9. Dots de direcció i lideratge.
10. Autoestima i seguretat en si mateix.


dimarts, 11 de març de 2014

Consells per a evitar plagio intel·lectual

En el següent enllaç trobem uns consells per a evitar el plagio intel·lectual que són els següents:

1. Usar google.
2. Usar l'eina "Creative Commons".
3. Llegir i analitzar a fons les descripcions.
4. Brindar i sol·licitar informació clara de les persones.
5. Confiar en l'instint.


divendres, 7 de març de 2014

Aspectes a tenir en compte durant una entrevista

A l'hora de realitzar una entrevista de feina s'han de tenir en compte diversos aspectes entre els quals hem de destacar els següents:

1. Abans de l'entrevista.

* Verificar les dades del nostre curriculum.
* Confirmar i actualitzar el seu contigut.
* Revisar els canals de contacte amb l'empresa.
* Clarificar les nostres pretensions i expectatives.
* Disenyar l'estratègia d'actuació durant la trobada.

2. Durant l'entrevista.

* Mantenir el control de la situació.
* Dirigir-nos a l'entrevistador amb respecte.
* Mostrar-nos tolerants en cada moment. 
* No titubejar.
* Expresar-nos amb rotunditat i profesionalitat.

3. Després de l'entrevista.

* Revisar la nostra actuació.
* Reformular les nostres possibilitats.
* Restablir el contacte amb l'empresa.
* Activiar vies d'actuació alternatives.

4. Aconsellable durant l'entrevista.

* Aclarir que en les anteriors empreses s'ha rebut bon tracte.
* Explicar les possibilitats i avantatges de treballar en l'empresa.
* Manifestar el desig de treballar en l'empresa.
* Clarificar que es deixa l'altra empresa per manca de creixement personal i professional.

5. Desaconsellable durant l'entrevista.

* Parlar malament d'anterios empreses.
* Manifestar que la qüestió més important és l'econòmica.
* Comentar que es treballarà a l'empresa mentre no es trobi quelcom millor.
* Comentar que a les altres feines la retribució era baixa.
* Assegurar que es pot realitzar qualsevol feina.

6. Preguntes a plantejar durant una entrevista.

* Ubicació del lloc laboral en l'organigrama de l'empresa.
* Quals seran les funcions.
* Que linies jeràrquiques s'estableixen en l'empresa.
* Edat, formació i anys de treball dels companys.
* Política de formació de l'empresa.
* És un lloc de nova creació o ja existia.
* Posibilitats de promoció.
* Sistemes d'incentivació i col·laboració del treball.


dimecres, 5 de març de 2014

Preguntes habituals sobre personalitat

Les preguntes més habituals sobre personalitat són:

1. Parle'm de vostè mateix.
2. Conte'm una anècdota en la qual resolgués amb èxit una situació problemàtica.
3. Què guanya l'empresa si el contracta a vostè i no a un altre candidat.
4. Prefereix treballar sol o en grup.
5. Es considera més un lider i un seguidor.
6. Qual fou la decisió més important que va adoptar en el passat.
7. Digui'm tres virtuts i tres defectes que poseeixi.
8. Si tots els treballs tinguesin la mateixa remuneració i reconeixement social de que li agradaria treballar.
9. Que persones el treuen de quici.


dimarts, 4 de març de 2014

Bancs d'imatges

En el següents enllaç s'ofereixen diverses webs de bancs d'imagetges per a poder capturar diverses imatges sense que hagi perill pels drets d'autor.

Alguns d'aquests bancs són:

1. Fotolia.com
2. Banco de imágenes y sonidos Intef

3. DesignPacks

4. Morguefile.com

5. Dreamstime

6. Everystockphoto.com

7. Sxc.hu

8. search.creativecommons.org

9. Foter

10. Stock Xchng

11. Free Digital Photos

12. Photorack.net

13. Free Artistic Photos

14. Free Photos Bank 

15. Public-domain-photos.com

16. FreePixels

17. Photo Rhack

18. Openphoto.net

19. IStockPhoto

20. PicDrome

Què és i que fa un Community Manager

En el següent enllaç trobem un article on es parla de les diferentes funcions del Community Manager on s'aclareix tot el necessari per les diverses empreses que puguin estar interessades en contactar un i per què cada vegada és més necessari que disposin d'un.