Publicidad

dilluns, 27 d’octubre de 2014

Competències personals i socials a la feinaS’ha d’aconseguir:

 • Detectar quines són les habilitats aplicables a l’àmbit laboral.
 • Reconèixer les motivacions i actituds pel que fa a la feina.
 • Identificar les característiques d’alguna persona creativa i innovadora.
 • Establir un pla d’entrenament i millora de les competències professionals.

L’èxit és degut a fórmules senzilles com:

 • Seguir el cor.
 • No deixar-se atrapar per dogmes.
 • Quedar-se amb fam de continuar creant.

Per saber que vols fer és imprescindible saber les motivacions i els interessos, com també en que és forta i en que és dèbil la teva personalitat. El primer pas per a ser emprenedor consisteix a saber exactament en que volem treballar i quins trets en defineixen i quins no.

El perfil professional i el personal són una fotografia de les característiques d’una persona, habilitats, competències i trets de personalitat, amb l’objectiu d’exercir una activitat professional.

Saber com som és procés personal per a prendre decisions de futur. El perfil professional i personal:

 1. Dades personals.
 2. Personalitat.

 • Treball en equip.
 • Multidisciplinarietat i multiculturalitat.
 • Autoaprenentatge.
 • Creativitat.
 • Lideratge.
 • Esperit emprenedor.
 • Habilitats socials.
 • Compromís ètic.

 1. Coneixements.
 2. Experiència laboral.
 3. Interessos professionals i motivacions.
 4. Disponibilitat.

Aquests apartats ens aportaran informació per a:

 • Identificar els punts forts i potenciar-los per a seguir la pròpia iniciativa emprenedora o per mostrar-los en un procés de selecció.
 • Ser conscient de les debilitats i establir plans d’acció per a millorar-les.
 • Millorar habilitats en les relacions personals i professionals.
 • Establir un pla de formació que aporti els coneixements bàsics per a l’objectiu professional.
 • Comparar els meus interessos amb les ofertes del mercat i valorar les possibilitats reals d’accedir a l’àmbit professional.
 • Posar en marxa la idea emprenedora.

El que faràs en el futur dependrà de les decisions que prenguis ara. Iniciativa emprenedora és l’actitud i el procés per a crear i desenvolupar activitat econòmica, barrejant un cert risc, creativitat i innovació i direcció encertada, en una organització nova o en una que ja existeix.

Tenim dos tipus d’emprenedors:

 • Els que generen feina sobre ells mateixos.
 • Els que generen ocupació per altres treballadors.

La creativitat és la capacitat de qualsevol persona per a crear alguna cosa d’una manera original. Està lligada a:

-          La confiança en un mateix i una actitud positiva.
-          La capacitat intuïtiva.
-          La curiositat intel·lectual.
-          L’actitud critica.
-          L’entusiasme.
-          La tenacitat

Per a millorar la creativitat s’ha de:

-          Generar idees.
-          Classificar-les i seleccionar les millors.
-          Enriquir les seleccionades.
-          Plantejar com executar-les.
-          Tenir fe en un mateix.
-          Pensar a produir cada dia una idea interessant. Reservar temps per a pensar.
-          Escriure en un paper les idees que resultin més innovadores.
-          Produir idees que altres no tenen.
-          Pensar diferents resultats per aconseguir un mateix objectiu.
-          Modificar l’ambient.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada