Publicidad

dimarts, 26 de maig de 2015

Interesante curso de marca personal

A través de la web de "Todostartups" encontramos este interesante curso de Marca personal impartido por su presidente Arturo de las Heras en donde se dan todas las importantes pautas para lograr construir nuestra marca.

A lo largo de sus dieciocho capítulos, se realiza un importante recorrido por todos los pasos a realizar para construir nuestra marca personal, mediante video, PDF y presentación a modo de Power Point, disponiendo de un importante material complementario al final de cada capítulo.

Es uno de los mejores cursos que podemos encontrar sobre la materia y tiene como objetivo que sepamos construir con plenas garantías nuestra marca personal e incluso mejorarla.dimecres, 20 de maig de 2015

Classes de persones toxiques

En el següent enllaç trobem les distintes classes de persones toxiques i que hem de fer el possible per evitar-les:

1. Els juiciosos.
2. Els envidiosos.
3. Els controladors.
4. El arrogants.
5. Els victimistes.
6. Els negatius.
7. Els mentirosos.
8. Els cotilles.


dimecres, 13 de maig de 2015

Què és el coaching (Marta Garcia)

“Coaching” ve del terme anglès “to coach”, que significa: entrenar, acompañar, motivar. Hi ha diversos tipus de coaching: l’empresarial, l’executiu i el personal, i a partir d’això s’obre un gran ventall d’especialitzacions en cadascú d’ells.
Parlem del Coaching personal: és el procés d’entrenament personalitzat que fa de pont entre el que som ara i el que desitgem ser o assolir. S’inicia establint una relació de confiança entre el coach i el client (o també anomenat coachee). Junts avaluaran el punt de partida en què es troba el client, i les millors estratègies d’acció per a dur a terme i aconseguir la seva meta, tenint en compte tant els seus valors, les seves capacitats i habilitats com també allò que el bloqueja.
També s’ha definit el coaching com “l’art de fer preguntes”. De fet, la pregunta és una eina molt important per al coach.
Porta al client a trobar les seves respostes i veure la situació que està vivint des d’una perspectiva que no s’havia plantejat fins aquell moment. El coach fa que el client tregui el millor de si mateix per tal que assoleixi els seus objectius i, en definitiva, creixi com a persona, s’autorealitzi. S’utilitza tant en l’àmbit professional com el personal, fins i tot per seguir una dieta (elaborada per un especialista en dietètica) ajudant a mantenir la motivació per aconseguir el pes desitjat.
Sir John Withmore, un dels pares del coaching diu: “Som semblats a un gla, que sosté en el seu interior tot el potencial per a convertir-se en un majestuós roure. Necessitem aliment, estímul i llum per créixer, però el roure ja es troba en el nostre interior”.

divendres, 8 de maig de 2015

Consells per a investigar en Internet

En el següent enllaç trobem diversos Consells per a investigar a Internet que serien els següents:

1. Meditar bé el que volem.
2. Seleccionar les paraules clau.
3. Realitzar una cerca horitzontal.
4. Estudiar els resultats.
5. Iniciar la investigació.
6. Recollir els primers resultats.
7. Relacionar els resultats obtinguts.
8. Extreure nous agents.
9. Extreure nous conceptes.
10. Estudiar els factors de vigilància.
11. Establir criteris de vigilància.
12. Recollir fonts rellevants.