Publicidad

dimecres, 13 de maig de 2015

Què és el coaching (Marta Garcia)

“Coaching” ve del terme anglès “to coach”, que significa: entrenar, acompañar, motivar. Hi ha diversos tipus de coaching: l’empresarial, l’executiu i el personal, i a partir d’això s’obre un gran ventall d’especialitzacions en cadascú d’ells.
Parlem del Coaching personal: és el procés d’entrenament personalitzat que fa de pont entre el que som ara i el que desitgem ser o assolir. S’inicia establint una relació de confiança entre el coach i el client (o també anomenat coachee). Junts avaluaran el punt de partida en què es troba el client, i les millors estratègies d’acció per a dur a terme i aconseguir la seva meta, tenint en compte tant els seus valors, les seves capacitats i habilitats com també allò que el bloqueja.
També s’ha definit el coaching com “l’art de fer preguntes”. De fet, la pregunta és una eina molt important per al coach.
Porta al client a trobar les seves respostes i veure la situació que està vivint des d’una perspectiva que no s’havia plantejat fins aquell moment. El coach fa que el client tregui el millor de si mateix per tal que assoleixi els seus objectius i, en definitiva, creixi com a persona, s’autorealitzi. S’utilitza tant en l’àmbit professional com el personal, fins i tot per seguir una dieta (elaborada per un especialista en dietètica) ajudant a mantenir la motivació per aconseguir el pes desitjat.
Sir John Withmore, un dels pares del coaching diu: “Som semblats a un gla, que sosté en el seu interior tot el potencial per a convertir-se en un majestuós roure. Necessitem aliment, estímul i llum per créixer, però el roure ja es troba en el nostre interior”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada