Publicidad

dimarts, 30 de juny de 2015

El qüestionari Proust

Aquest qüestionari constitueix un dels més famosos i utilitzats qüestionaris per a medir la nostra capacitat i la nostra autoestima que a tothom ens convé realitzar sovint.

Existeixen diverses models i diverses preguntes i aquí deixo unes quantes per a poder realitzar per nosaltres mateixos sovint.

* Quin és el principal tret del teu caràcter?
* Quina qualitat valores més en un amic?
* Quin és el teu defecte més acusat?
* Quina és la teva afició preferida?
* Quin és el teu somni més gran?
* Quina seria la teva pitjor desgràcia?
* Quina feina t'agradaria fer en el futur?
* On t'agradaria viure?
* Quin és el teu color preferit?
* Quina és la teva flor preferida?
* Quin és el teu animal preferit?
* Quin és el teu llibre de capçalera?
* Quina música t'emociona?
* Quin quadre t'ha impressionat?
* Qui són els teus herois de la vida real?
* El teu nom preferit?
* Quin do t'agradaria posseir?
* Com t'agradaria morir?
* Quin és el teu actual estat d'ànim?
* Quin és el motor de la teva vida?

 

dijous, 25 de juny de 2015

Les oposicionsQUÈ SON LES OPOSICIONS?

Son una forma de selecció de personal que empren les administracions publiques per cobrir vacants de diferents categories professionals.

Les oposicions permeten que una persona pugui accedir a un lloc de treball de funcionari públic, només amb el seu esforç i preparació, a través de unes proves selectives.

L´ADMINISTRACIÓ: L´EMPRESA DE TOTS


L´administració publica es la major empresa de l´estat. L´empresa per a la qual més treballadors hi treballen a diferents categories professionals, gairabé tantes com es poden donar a l´empresa privada. Per accedir a aquestes places s´ha de superar un process selectiu: l´oposició.

PASSES QUE S´HAN DE SEGUIR


Les oposicions han de ser vistes sense recels ni tòpics i per a moltes persones han suposat la manera de trobar un lloc de treball fix i segur amb una petita inversió de temps, diners i esforç, que seguint altres tipus d´estudis (normalment per un periode inferior al curs escolar).

Si t´interessa ingresar a l´administració, has de familiaritzar-te amb el procés selectiu. De manera resumida, aquestes son les passes que has de seguir:

n  Comença la preparació.
n  Convocatoria de l´oposició.
n  Presentació de les instàncies.
n  Llista d´admesos a l´examen.
n  Anunci de la data del primer examen.
n  Realització de l´examen.
n  Llista d´aprovats.
n  Presentació de documents.
n  Sol.licitud del destí.
n  Nomenament i pressa de possessió del càrrec con a funcionari.

DRETS DELS FUNCIONARIS


Aprobar unes oposicions i ser nomenat funcionari suposa una situació especial, en molts casos privilegiada. El funcionari de carrera estableix una relació indefinida (no té un contracte temporal) que no està esposada als problemes que sovint sorgeixen a les empreses privades.

A l´administració pública, a més, es pot realitzar una veritable carrera administrativa podent promocionar-se professionalment a categories superiors dins de la mateixa administració. Per altra banda, la jornada laboral sol ser continuada (només al matí o a la tarda), i per això és posible compatibilitzar el treball amb altres estudis o activitats.

Un dels drets clàssics i tradicionals dels funcionaris és la inamovilitat, és a dir, el dret al càrrec i a la destinació que tingui, no poden ser traslladat, tot i que, pot canviar voluntàriament de destinació.

PREPARACIÓ DE LES OPOSICIONS


És fonamental per a l´opositor conèixer el programa, sistema d´exercicis, estil i forma dels exàmens que se li plantejaran, estar informat de tots els pormenors de l´oposició, etc, per adaptar-se a aquestes normes i preparar-se en conseqüencia, per a superar amb èxit els exercicis i fer l´ingrés com a funcionari a l´administració pública.

Els nostres alumnes seran informats de tots els tràmits que seguéis l´oposició que han escollit, des de la presentació de la instancia fins a la presentació de documents, llistats d´admesos, dates i hores dels exàmens i aquelles informacions que siguin estimades d´interès a l´opositor. Alhora, i durant tota la preparació, estem a la teva disposició per a informar-te. Com a centre educatiu ens dediquen a la preparació d´aspirants per a l´ingrés a la funció pública.

En tal sol uns mesos i amb una despesa económica mínima pots aconseguir un lloc de treball fix i segur a l´administració pública.

És important iniciar la teva preparació amb el temps necessari abans d´anar a fer les proves d´accés i fer-ho en les millors condicions posibles.

La preparació d´una oposició ha de fer-se des del primer dia amb dedicació i continuitat, amb serietat i responsabilitat.

Les clases serveixen per asimilar més fàcilment les matèries, aclarir dubtes, marcar el ritme de la preparació, realitzar amb periodicitat proves objectives, progressives i similars a la que faràs a l´examen. D´aquesta manera, cadascú pot conèixer quin és el seu nivell i s´entrena per a la que serà la prova real, comprovant l´assimilació de les unitats.


diumenge, 21 de juny de 2015

101 técnicas para promover tu web (Susan Sweeney)

 
 
 Libro destinado a la promoción de la página web para vender o promocionar los productos y servicios de que disponemos. Es idóneo para buscar las técnicas de marketing para alcanzar el mercado en línea, atraer visitantes a la web, animarles a adquirir los productos y servicios y hacerles volver.
Este libro ayuda a optimizar la web para los motores de búsqueda, aprovechar las ventajas del correo electrónico, maximizar la estrategia patrocinada de pago por clic, incorporar estrategías de medios de comunicación, hacer que los clientes vuelvan, utilizar la competencia en nuestra ventaja, desarrollar campañas de marketing y aprender a utilizar estadísticas y análisis.
El capítulo uno está dedicado a planificar el sitio web, con el anuncio de los productos o servicios, su venta, el mercado de destino y los recursos de internet, hecho este último, que se repite al final de cada capítulo.
El capítulo dos está dedicado al diseño del sitio web para compatibilizarlo con los motores de búsqueda, hablando de las palabras clave esenciales, su asignación, el spam y otros factores importantes.
Los capítulos tres y cuatro están dedicados a los elementos para hacer volver al sitio y al marketing con consentimiento explicando los principales elementos que les caracterizan.
Los capítulos cinco y seis tratan del marketing viral y del contenido de calidad hablando del boca a boca, del pasar la bola, de los portales virtuales, los folletos electrónicos, el audio y el video, los mapas interactivos y los blogs entre otros.
Los capítulos siete y ocho hablan de la información que debe de aparecer en la página de inicio y de las suscripciones a los directorios y motores de búsqueda con la información a aportar para la suscripción, siendo el capítulo nueve una continuación pero en este caso si es una suscripción de pago.
Los capítulos diez y once tratan de las ventajas del correo electrónico tradicional y de la firma de archivos haciendo hincapié sobre los mensajes eficaces y los consejos de marketing así como de las ventajas e inconvenientes de los archivos de firma.
Los capítulos doce y trece están dedicados a los autorespondedores y a los medios generados por el consumidor tratando de los tipos de autorespondedores y de los distintos medios generados por el consumidor.
Los capítulos catorce y quince hablan de las listas privadas y de las listas de correo directo hablando de donde tener presencia, la base de datos, la promoción, la legislación y como trabajar y seleccionar las empresas de correo directo.
Los capítulos dieciseis, diecisiete y dieciocho están dedicados a los enlaces, los metaindices y a los premios con las diferentes estrategias para encontrarlos.
Los capítulos diecinueve y veinte están dedicados a la publicidad en linea y a maximizar las relaciones con los medios, hablando de los banner y el acceso por clic. El capítulo veintiuno trata del tráfico a través de las publicaciones en línea.
De los capítulos veintidos a veintiseis se habla de la promoción a través de medios como RSS, blog, wikis, podcasting, videocasting, dispositivos móviles y mapas interactivos, explicando con todo detalle en que consiste cada sistema así como sus ventajas y sus inconvenientes.
Los dos últimos capítulos, el veintisiete y el veintiocho tratan del poder de la asociación y el análisis del tráfico web explicando los diferentes tipos de medición, acabando con un pequeño glosario de los principales términos.
Se trata sin duda de un interesante libro de cara a promocionar nuestro negocio web y los diferentes sistemas de poder ponerlo en práctica y promocionarlo.

dimarts, 16 de juny de 2015

Curs pràctic de redacció (Imma Amadeo-Jordi Solé)

Llibre: Curs pràctic de redacció.
Autors: Imma Amadeo i Jordi Solé.
País: Espanya.
Editorial: Educaula.
Col·lecció: Aula.

Es tracta d’un complet curs de redacció, adreçat a tot tipus d’escriptors, tant professionals com aficionats, així com a les persones que s’han de seure cada dia davant d’un ordinador per raons de feina, als alumnes que han de demostrar cada dia els seus coneixements per escrit, a les persones que tenen la necessitat d’escriure una carta i a totes les persones que tenen la necessitat de millorar la seva escriptura.

El llibre està escrit per dos importants filòlegs com son Imma Amadeo i Jordi Solé, professora de la Universitat Pompeu i Fabra ella i membre de la Unitat d’Assessorament Lingüístic de Catalunya Radio ell.

Ambdós han impartit diversos cursos de redacció i han treballat com correctors en diversos mitjans de comunicació, així com cursos de català per adults.

El llibre està dividit en tres parts ben diferenciades, com són la planificació, la redacció i la revisió i cada capítol consta al final d’un exercicis pràctics que en ajuden a veure per nosaltres mateixos els coneixements adquirits.

Dins de la planificació els autors parlen de l’anàlisi de la situació comunicativa, de la recollida d’informació i de la selecció i ordenació de la informació.

La redacció consta de dos capítols on es tracta en profunditat de l’estructura del tex i del estil i finalment la revisió es centra en la revisió de continguts, gramatical i de convencions.

El llibre acaba amb una àmplia biografia per a poder ampliar els coneixements i el tema de la redacció.


divendres, 12 de juny de 2015

Beneficis de promocionar-se en xarxes socials

Avui dia les xarxes socials són una bona eina de cara a la promoció tant individual com d'empresa i els principals beneficis que troben per allò són els següents:

1. És un canal addicional de visites web qualificades.
2. Són una eina de fidelització.
3. Augmenta el branding.
4. Genera enllaços externs que apunten al nostre lloc.
5. Permet obtenir un feddback dels nostres productes i serveis.
6. Poden ser una eina addicional d'atenció al client.

Més informació: Internet para todos (Javier Goselle-Luis Alberto Martínez).


dimarts, 9 de juny de 2015

Claus per a montar un negoci en Internet

Cada vegada s'estan montant més negocis en Internet i per a poder fer-ho, existeixent unes claus que serien les següents:

1. Definició de la idea de negoci i el seu model.
2. Analitzar les oportunitats de negoci i l'analisi de mercat.
3. Creació del pla de negoci.
4. Desenvolupament del lloc web.
5. Pla de marketing.
6. Medició de resultats.

Més informació: Internet para todos (Javier Gosende i Luis Alberto Martínez.