Publicidad

dimarts, 16 de juny de 2015

Curs pràctic de redacció (Imma Amadeo-Jordi Solé)

Llibre: Curs pràctic de redacció.
Autors: Imma Amadeo i Jordi Solé.
País: Espanya.
Editorial: Educaula.
Col·lecció: Aula.

Es tracta d’un complet curs de redacció, adreçat a tot tipus d’escriptors, tant professionals com aficionats, així com a les persones que s’han de seure cada dia davant d’un ordinador per raons de feina, als alumnes que han de demostrar cada dia els seus coneixements per escrit, a les persones que tenen la necessitat d’escriure una carta i a totes les persones que tenen la necessitat de millorar la seva escriptura.

El llibre està escrit per dos importants filòlegs com son Imma Amadeo i Jordi Solé, professora de la Universitat Pompeu i Fabra ella i membre de la Unitat d’Assessorament Lingüístic de Catalunya Radio ell.

Ambdós han impartit diversos cursos de redacció i han treballat com correctors en diversos mitjans de comunicació, així com cursos de català per adults.

El llibre està dividit en tres parts ben diferenciades, com són la planificació, la redacció i la revisió i cada capítol consta al final d’un exercicis pràctics que en ajuden a veure per nosaltres mateixos els coneixements adquirits.

Dins de la planificació els autors parlen de l’anàlisi de la situació comunicativa, de la recollida d’informació i de la selecció i ordenació de la informació.

La redacció consta de dos capítols on es tracta en profunditat de l’estructura del tex i del estil i finalment la revisió es centra en la revisió de continguts, gramatical i de convencions.

El llibre acaba amb una àmplia biografia per a poder ampliar els coneixements i el tema de la redacció.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada