Publicidad

dijous, 25 de juny de 2015

Les oposicionsQUÈ SON LES OPOSICIONS?

Son una forma de selecció de personal que empren les administracions publiques per cobrir vacants de diferents categories professionals.

Les oposicions permeten que una persona pugui accedir a un lloc de treball de funcionari públic, només amb el seu esforç i preparació, a través de unes proves selectives.

L´ADMINISTRACIÓ: L´EMPRESA DE TOTS


L´administració publica es la major empresa de l´estat. L´empresa per a la qual més treballadors hi treballen a diferents categories professionals, gairabé tantes com es poden donar a l´empresa privada. Per accedir a aquestes places s´ha de superar un process selectiu: l´oposició.

PASSES QUE S´HAN DE SEGUIR


Les oposicions han de ser vistes sense recels ni tòpics i per a moltes persones han suposat la manera de trobar un lloc de treball fix i segur amb una petita inversió de temps, diners i esforç, que seguint altres tipus d´estudis (normalment per un periode inferior al curs escolar).

Si t´interessa ingresar a l´administració, has de familiaritzar-te amb el procés selectiu. De manera resumida, aquestes son les passes que has de seguir:

n  Comença la preparació.
n  Convocatoria de l´oposició.
n  Presentació de les instàncies.
n  Llista d´admesos a l´examen.
n  Anunci de la data del primer examen.
n  Realització de l´examen.
n  Llista d´aprovats.
n  Presentació de documents.
n  Sol.licitud del destí.
n  Nomenament i pressa de possessió del càrrec con a funcionari.

DRETS DELS FUNCIONARIS


Aprobar unes oposicions i ser nomenat funcionari suposa una situació especial, en molts casos privilegiada. El funcionari de carrera estableix una relació indefinida (no té un contracte temporal) que no està esposada als problemes que sovint sorgeixen a les empreses privades.

A l´administració pública, a més, es pot realitzar una veritable carrera administrativa podent promocionar-se professionalment a categories superiors dins de la mateixa administració. Per altra banda, la jornada laboral sol ser continuada (només al matí o a la tarda), i per això és posible compatibilitzar el treball amb altres estudis o activitats.

Un dels drets clàssics i tradicionals dels funcionaris és la inamovilitat, és a dir, el dret al càrrec i a la destinació que tingui, no poden ser traslladat, tot i que, pot canviar voluntàriament de destinació.

PREPARACIÓ DE LES OPOSICIONS


És fonamental per a l´opositor conèixer el programa, sistema d´exercicis, estil i forma dels exàmens que se li plantejaran, estar informat de tots els pormenors de l´oposició, etc, per adaptar-se a aquestes normes i preparar-se en conseqüencia, per a superar amb èxit els exercicis i fer l´ingrés com a funcionari a l´administració pública.

Els nostres alumnes seran informats de tots els tràmits que seguéis l´oposició que han escollit, des de la presentació de la instancia fins a la presentació de documents, llistats d´admesos, dates i hores dels exàmens i aquelles informacions que siguin estimades d´interès a l´opositor. Alhora, i durant tota la preparació, estem a la teva disposició per a informar-te. Com a centre educatiu ens dediquen a la preparació d´aspirants per a l´ingrés a la funció pública.

En tal sol uns mesos i amb una despesa económica mínima pots aconseguir un lloc de treball fix i segur a l´administració pública.

És important iniciar la teva preparació amb el temps necessari abans d´anar a fer les proves d´accés i fer-ho en les millors condicions posibles.

La preparació d´una oposició ha de fer-se des del primer dia amb dedicació i continuitat, amb serietat i responsabilitat.

Les clases serveixen per asimilar més fàcilment les matèries, aclarir dubtes, marcar el ritme de la preparació, realitzar amb periodicitat proves objectives, progressives i similars a la que faràs a l´examen. D´aquesta manera, cadascú pot conèixer quin és el seu nivell i s´entrena per a la que serà la prova real, comprovant l´assimilació de les unitats.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada