Publicidad

dimarts, 31 de maig de 2016

Quins són autònoms

Segons la llei, tenim diverses tipologies d'autònoms entre les quals podem destacar les següents:

- Les persones que exerceixen una activitat econòmica a títol lucratiu per compte propi.
- Els professionals que exerceixen la seva activitat per compte propi.
- Les persones que exerceixen funció de direcció i gerència de societats mercantils.
- La persona que realitza una activitat econòmica o prefessional a títol lucratiu i de forma habitual.

En consequència podem distingir les següents categories:

1. El treballador autònom.
2. L'empresari autònom.
3. El professional autònom.
4. El treballador autònom econòmicament depenent.
5. Els treballadors agraris i del mar.

Font: L'abc del autònomo. Luis Pardo Céspedes.


divendres, 27 de maig de 2016

El valor de l'autònom

- El món laboral està en plena transformació, la qual cosa exigeix una posta en valor de la figura de l'autònom, els veritables herois de l'economia.

- A l'autònom avui dia se l'asimila amb l'emprenedor, peça esencial de tot teixit empresarial per ser els introductors d'idees i pràctiques innovadores i generadors de feina i riquesa.

- Les polítiques públiques no haurien de centrar-se únicament en promoure les modalitats de feina més tradicionals de feina indefinida, a temps complert i depenent. S'ha d'asegurar una protecció adequada per a tots tipus de feina, la qual cosa inclou molt especialment als treballadors autònoms.

- Les regulacions laborals haurien d'adaptar-se a les formes de feina diverses que es van imposant.

- A l'Estat Espanyol tot això és una gran assignatura pendent i es prioritari que es millori la facilitat i simplicitat de tots els procesos relatius a la feina autònoma.

- Els autònoms espanyols representne un colectiu amb una importància cada vegada major, però molt heterogeni, fragmentat i poc reconegut. Però això va a canviar.

- Les casuístiques dels autònoms espanyols son diverses, la qual cosa no ajuda al reforçament del colectiu: aventurers, liberals, aprenents d'oficis.

- En general tots els perfils d'autònoms tenen quelcom en comú: solen trobar-se molt sols i enfrontar-se a una complexa realitat de tramits i exigències quan comencen en la seva idea i els recursos al seu abast s'ofereixen de manera molt dispersa.

- No oblidar mai que es fagi el que es fagi, la passió i perseverança seran determinants per a l'èxit.

Font: El ABC del autònomo (Luis Pardo Céspedes).


diumenge, 22 de maig de 2016

Ampliar xarxa de contactes

1. Contactes actius.
2. Sectors amb més contactes.
3. Sectors en que es necessita ampliar xarxa.
4. Identificar professionals importants.

- Objectiu d'acostar-se a ells.
- Què es pot fer per ell.
- Què guanya i que li aporto.

La visibilitat és un esport de contacte i la xarxa de contactes és el camí més curt fins la visibilitat.

Superar el si no conec a ningú no vaig:

- Un desconegut és una oportunitat.
- És més important escoltar que parlar.
- Fer llista d'assistents per a identificar als professionals que ens interessen.

Avantatges d'un ebook:

- Mostrar-nos que sabem del que parlem.
- Ens porta a altres audiències.
- Indexable pels cercadors.


dimecres, 18 de maig de 2016

Formes efectives d'aconseguir clients

En aquest article del bloc crecenegocios trobem diverses formes efectives d'aconseguir clients que són les següents:

1. Crear una pàgina web.
2. Crear una pàgina en Facebook.
3. Fer publicitat en Internet.
4. Anunciar-se en premsa escrita.
5. Repartir publicitat.
6. Repartir targetes de presentació.
7. Participar en fires de negocis.
8. Fer aliances estratègiques amb altres negocis.
9. Brindar un bon servei al client.
10. Oferir promocions de vendes.
11. Treballar amb mostres.
12. Cercar referits.


dissabte, 14 de maig de 2016

Factors per a fortalecer la xarxa de contactes

Els principals son:

1. Proporcionar-les informació útil sense que la demanin.
2. Felicirtar-les per un asoliment, premi o canvi professional.
3. Participar en debats sobre el sector amb ànim constructiu.
4. Escriure email a contactes amb els quals fa temps que no es conversa i preguntar-les com els va.


dimarts, 10 de maig de 2016

Cursos per a emprenedors
font de la pròpia web


Cada vegada existeixen més recursos formatius gratuits i en aquesta pàgina podem trobar diversos Cursos gratuits per a emprenedors

Tots son en format video amb enllaçs a diversos recursos en diversos sistemes, video, pdf, word, excel, etcetera. 

Es pot trobar cursos de totes les classes, però el més destacable de tot, són els diversos itineraris que estan compostos de diversos moduls i són els més complets de tots.

Es una excelenta pàgina per a trobar totes les claus per a poder llançar-se a l'aventura de l'emprenedoria, sobretot electrònica.


divendres, 6 de maig de 2016

Com mantenir Linkedin al dia

S'han de tenir les següents consideracions i els següents passos:

- Es tracta d'un curriculum permanent.
- Fer constar no només una responsabilitat actual, sinó almenys dos càrrecs anteriors.
- Completar-lo amb els apartats que interesi potenciar.
- Publicar fotografia professional.
- Cercar un titular que defina.
- Publicar l'apartat resum.
- Cuidar el text.
- Incloure enllaçs de webs o blocs.
- Aconseguir almenys tres recomanacions.
- Crear una pàgina d'empresa o institució.
- Aprofitar els grups.


dijous, 5 de maig de 2016

Pla per a freelance

Per a treballar com a freelance, ens hem de traçar un pla. Aquest pla almenys hauria de complir aquests objectius:

1. Examinar la nostra vida per a redisenyar el que es vol canviar.
2. Anotar amb detall que tipus de feina es vol fer.
3. Cercar la formació i contactes necessaris.
4. Tenir matalàs econòmic.
5. Renunciar sense cremar ponts.