Publicidad

dilluns, 20 de juny de 2016

El abc del autónomo (Luis Pardo Céspedes)Libro: El abc del autónomo.
Autor: Luis Pardo Céspedes.
País: España.
Editorial: Deusto.

Se trata de uno de los libros más completos que se puede encontrar ahora mismo en el mercado para toda aquella persona que se está planteando ser autónomo y que se encuentra en un mar de dudas ante todos los trámites que se deben de seguir y en el que su autor Luis Pardo Céspedes nos muestra todos los detalles y todos los pasos a seguir para dar el paso de convertirse en autónomo.

El autor tiene una dilatada trayectoria empresarial y de marqueting y es consejero en diversas empresas, trabajando en la actualidad para Sage, y como CEO de Iberia, siendo un auténtico especialista en pequeña y mediana empresa.

Es una guia imprescindible para todo autónomo con un contenido que abarca desde el momento en que se tiene la idea, pasando por la elaboración del plan de negocio, la regulación, los trámites, la fiscalidad y la contabilidad.


Consells per a elaborar pla de negoci

- Objectius asumibles i realistes.
- Ordre en tots els elements a incloure.
- Complet i equilibrat.
- Suport d'esquemes, grafics, tables i altres elements.
- Redacció clara i concisa.
- Persuasiu.
- Coherència i cohesió.
- Informació contrastable.

Font: El abc del autónomo (Luis Pardo Cespedes).


divendres, 17 de juny de 2016

Cotitzacions dels autònoms

Les principals són:

Seguretat social:

- El propi autònom.
- Abonament mitjançant mensualitats.
- Bases de cotització anuals.
- Tarifa plana sis mesos reducció del 80%, set i dotze mesos reducció del 50%, tretze i divuit mesos reducció del 30%.

Iva:

- Expedició de factura per cada operació que realitzi.
- Cobra i paga iva.
- Trimestralment declaració de la diferència.
- Final d'any declaració informativa.

Irpf:

- Descomptar-se-lo de les factures com retenció.
- Declaració anual.
- 15% de les factures.


dilluns, 13 de juny de 2016

Drets i deures dels autonoms

Segons l'Estatut del Autònom, els autònoms, disposen dels següents drets i deures:

Drets del autònom:

- A treballar i a escollir lliurement la seva professió o activitat i a exercir la seva feina en lliure competència.
- A la propietat intel·lectual de les seves obres o prestacions protegides.
- A la igualtat davant la llei i a no ser discriminat per motius de sexe, discapacitat, raça, etcetera.
- Al respecte a la seva intimitat, a la seva dignitat i a la seva integritat fisica.
- A formar-se adequadament.
- A rebre una contraprestació puntual per la seva activitat.
- A poder conciliar la seva vida laboral i familiar.
- A l'assitència i prestacions socials en cas de necessitat.
- A defendre els seus drets judicial o extrajudicialment.

Deures del autònom:

- Complir els contractes que realitzi.
- Complir amb les obligacions en matèria de seguretat i salut en el desenvolupament de la seva feina.
- Afiliar-se, cotitzar i comunicar les seves altes i baixes corresponents a la Seguretat Social.
- Complir amb les seves obligacions fiscals i tributàries.
- Ser ètic en l'exercici de la seva professió.

Drets col·lectius de l'autònom:

- A afiliar-se al sindicat o associació empresarial de la seva elecció.
- A afiliar-se i fundar associacions professionals específiques de treballadors autònoms.
- A exercir l'activitat col·lectiva de defensa dels seus interessos professionals.


divendres, 10 de juny de 2016

10 caracteristiques de venedors exitosos

En el bloc Blogamen Marketing y Ventas trobem aquest interessant article sobre les 10 caracteristiques de venedors exitosos que son les següents:

1. Els venedors exitosos son perseverants.
2. Els venedors exitosos es fixen objectius.
3. Els bons venedors fan bones preguntes.
4. Els venedors exitosos escolten.
5. Els venedors exitosos son apasionats.
6. Els venedors exitosos son entusiastes.
7. Els venedors exitosos es fan responsables pels seus resultats.
8. Els venedors exitosos treballen molt.
9. Els venedors exitosos es mantenen en contacte amb els seus clients.
10. Els venedors exitosos venen valor.