Publicidad

dilluns, 13 de juny de 2016

Drets i deures dels autonoms

Segons l'Estatut del Autònom, els autònoms, disposen dels següents drets i deures:

Drets del autònom:

- A treballar i a escollir lliurement la seva professió o activitat i a exercir la seva feina en lliure competència.
- A la propietat intel·lectual de les seves obres o prestacions protegides.
- A la igualtat davant la llei i a no ser discriminat per motius de sexe, discapacitat, raça, etcetera.
- Al respecte a la seva intimitat, a la seva dignitat i a la seva integritat fisica.
- A formar-se adequadament.
- A rebre una contraprestació puntual per la seva activitat.
- A poder conciliar la seva vida laboral i familiar.
- A l'assitència i prestacions socials en cas de necessitat.
- A defendre els seus drets judicial o extrajudicialment.

Deures del autònom:

- Complir els contractes que realitzi.
- Complir amb les obligacions en matèria de seguretat i salut en el desenvolupament de la seva feina.
- Afiliar-se, cotitzar i comunicar les seves altes i baixes corresponents a la Seguretat Social.
- Complir amb les seves obligacions fiscals i tributàries.
- Ser ètic en l'exercici de la seva professió.

Drets col·lectius de l'autònom:

- A afiliar-se al sindicat o associació empresarial de la seva elecció.
- A afiliar-se i fundar associacions professionals específiques de treballadors autònoms.
- A exercir l'activitat col·lectiva de defensa dels seus interessos professionals.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada