Publicidad

dimecres, 31 de maig de 2017

Com realitzar un treball d'investigació

1. Escull un tema per a la investigació.
2. Comença a recollir informació.
3. Elabora un guió o sumari.
4. Escull el format.
5. Segueix l'ordre del guió.
6. Organitza el temps.


dilluns, 29 de maig de 2017

Hàbits de les persones d'èxit aband d'anar a dormir

1. Llegir algun llibre, revista o article, tant si té vinculació amb els aspectes de la feina com si no.

2. Fer una llista de coses pendents de fer o d’acabar. És una manera d’aclarir la ment i planificar les prioritats de les tasques pendents.

3. Passar temps amb la família o parlar-hi.

4. Reflexionar sobre el dia que s’acaba. Pensar quines coses han anat bé i per què. I quines coses han anat malament i per què.

5. Meditar. És una manera de relaxar-se. Segons la revista Time, amb deu minuts n’hi ha prou.

6. Planificar l’hora de llevar-se. Ser conscient de l’estona que es dedicarà a dormir. Saber a quina hora et lleves ha de servir per a calcular a quina hora és profitós d’anar a dormir.

7. Desconnectar de la feina. No mirar més correus electrònics, ni informes, ni pensar en els maldecaps de la jornada laboral. Anar a dormir sense estrès.

8. Posar-se a dormir pensant algun aspecte positiu. És molt fàcil ficar-se al llit donant voltes a coses que no van bé i que et preocupen. Però cal fer l’esforç de pensar en allò que és positiu per a dormir i descansar com cal.

9. Imaginar l’èxit de l’endemà. Segons Time, moltes persones d’èxit miren d’anticipar com volen que vagin les coses l’endemà i dibuixar mentalment un resultat positiu dels seus projectes.


divendres, 26 de maig de 2017

Els secrets de parlar en públic (Mariona Casas)Llibre: Els secrets de parlar en públic.
Autor: Mariona Casas, Josep Castellà i Montserrat Vilà.
País: Espanya.
Editorial: Eumo.

Parlar en públic és un dels majors reptes que tenim i a la vegada una de les coses que més por tenim de fer i en aquest llibre els tres autors ofereixen diverses recomanacions per a trasmetre seguretat i comunicació, realitzar la planificació i fer una bona posada en escena.

Al llarg dels quinze capítols dividits en quatre parts, ens donen totes les pautes adequades sobre l'orador i l'audiència, l'estructura i la posada en escena, els propòsits de l'orador i les situacions comunicatives i orals.

Totes les pautes, estan dirigides tant si s'ha de donar una conferència com si s'ha de presentar un informe, realitzar una negociació o fer una entrevista.

Al llarg de tots els capítols aprenent a trasmetre seguretat i confiança, comunicar emoció, planificar el discurs, parlar amb correcció i estil, explicar amb claretat i captar l'atenció entre altres coses.

Tot això està centrat en les tres primeres parts del llibre, l'última es centra en altres tipus de situacions comunicatives com son  les exposicions i la presentació d'informes, la negociació, les reunions, l'entrevista professional, els mitjans de comunicació i els discuros protocol·laris.

Sense cap dubte, la lectura d'aquest llibre ajudarà a la persona que ha d'afrontar una situació de parlar en públic, a superar tots els temors i nervis i a perdre la por a haver de posar-se davant un públic que ens examinarà i ens jutjarà.


dimecres, 24 de maig de 2017

Recomanacions per fer una exposició acadèmica

El llibre "Els secrets de parlar en públic" fa les següents recomanacions per a fer una exposició acadèmica:

* Domina el tema i estigués convençut de l'interès que tindrà pels assistents.
* No improvisis les idees, és massa arriscat.
* Basteix un discurs que tingui en compte els destinataris.
* Prepara la intervenció oral amb temps i deixa-la macerar.
* Assaja la intervenció.
* Defineix els termes especialitzats que hagis d'utilitzar,
* Atenua les barreres físiques que et separen del públic.
* Vés descansat a fer la conferència.


dimarts, 23 de maig de 2017

Consells per a la presentació de dades

* Procura mostrar la informació de forma objectiva.
* Distingeix els fets de les opinions.
* Informa dels processos que s'han seguit per a l'obtenció de les dades.
* Delimita la presentació a unes poques idees clau.
* Remarca explicitament les dades més noves i imprevisibles.
* Esponja la presentació oral.
* Combina l'us de suports visuals amb la paraula.
* Ajuda a recordar les dades amb recursos verbals.


dilluns, 22 de maig de 2017

Lladres del temps al segle XXI

Els principals lladres del temps al segle XXI son:

1. Emails.
2. Internet.
3. Televisió.
4. Procrastinació.
5. Reunions.
6. Xerrades.
7. Desplaçaments.
8. Xarxes socials.
9. Smarphones.
10. Papereig.


diumenge, 21 de maig de 2017

Els gèneres professionals i acadèmics

Segons el llibre "Els secrets de parlar en pùblic", distinguim  els següentes gèneres professionals i acadèmics:

* La conferència i la ponència. Tenen com a objectiu difondre idees, plantejar reflexions, presentar propostes o il·lustrar l'audiència sobre algun tema de l'àmbit de l'expertesa de qui parla. 

* La classe. És impartida per un docent a un alumnar amb un clar desnivell d'expertesa i jerarquia, ja que el docent és l'encarregat d'avaluar l'estudiant en acabar el curs.

* La comunicació en un congrés. Té com a objectiu presentar revisions teòriques o innovacions que es justifiquen a través d'unes dades obtinguides mitjançant la recerca.

* La presentació oral d'un treball acadèmic. Té per objectiu demostrar els coneixements a què ha arribat un estudiant sobre una investigació científica o humanística.

* La presentació d'un informe. És pròpia del món professional i es caracteritza per la sobrietat, la concisió i la selecció de les dades. Poden ser del tipus següent:

- Informe tècnic. Consisteix en la presentació clara i detallada dels elements tècnics, jurídics o administratius necessaris per analitzar un assumpte o prendre decisions.

- Informe de progrés. Pretén informar de l'evolució d'un projecte o investigació en un període determinat.

- Informe de disseny. Descriu els dissenys científics i tècnics i s'adreça a professionals especialitzats per fer-los conèixer com funciona un disseny i el grau d'eficiència que se n'espera.

- Informe científic. Dóna compte d'una recerca, presentant les fases del procés que s'ha seguit i dels resultats que se n'han obtingut.

- Informe de laboratori. Planteja les raons que han motivat una recerca empírica, descrivint la metodologia i presentant diverses interpretacions dels resultats obtinguts.


divendres, 19 de maig de 2017

Decàleg del bon argumentador

Segons el llibre "Els secrets de parlar en públic", el decàleg del bon argumentador seria el següent:

1. Tingues clara la tesi.
2. Expressa't amb claredat.
3. Esforça't a entendre bé el punt de vista del contrincant.
4. Estigues disposat a cedir.
5. No facis broma sobre temes sensibles.
6. Evita la dispersió.
7. Aporta justificacions valuoses.
8. Sigues conscient de les fal·làcies.
9. Mantén una actitud tranquil·la i receptiva.
10. Sigues breu.


dimecres, 17 de maig de 2017

Bona i mala explicació

Una bona explicació es caracteritza per:

* Tenir clars els objectius.
* Conèixer a fons el tema.
* Tenir pensades les idees clau que tothom hauria de retenir.
* Fer una explicació clara i ordenada.
* Adaptar-se als interlocutors.
* Usar estratègies per captar l'atenció.
* Controlar el temps d'intervenció.
* Utilitzar un vocabulari variat i amb estratègies explicatives.
* No abusar dels mots crossa.
* Mostrar-se d'una forma natural.
* Mantenir una exposició àgil i fluïda.
* Mostrar-se raonable i assequible.
* Ser breu i quan s'anuncia que s'acaba, acabar.

Una mala explicació es caracteritza per:

* Parlar sense tenir clar per què.
* Divagar, no conèixer prou bé el tema.
* Creure que totes les idees són importants.
* Exposar les idees sense ordre ni concert.
* Desconnectar dels interlocutors, parlar sol.
* Tirar pel dret, sense fer concessions.
* Parlar massa i abusar del temps.
* Utilitzar un vocabulari poc variat i sense estratègies explicatives.
* Caure sistemàticament en tics i mots crossa.
* Mostrar-se massa sofisticat i parlar de memòria.
* Fer una exposició abrupta i a batzegades.
* Mostrar-se pedant o prepotent.
* Utilitzar moltes paraules per no dir res, allargar-se i no acabar quan toca.


dilluns, 15 de maig de 2017

Recursos per fer una explicació

Segons el llibre "Els secrets de parlar en públic" tenim els següents recursos per fer una explicació:

* Estableix amb exactitud i precisió la idea central del missatge, i recorda-la durant el discurs per neutralitzar el perill de dispersió.

* Segmenta el discurs en seqüències ordenades amb lògica i focaliza't en una única idea a cada pas, sense perdre la connexió amb totes les altres.

* Assegura que l'ordre lògic de l'exposició es fa evident mitjançant l'ús de connectors.

* Reforça un punt de vista amb dades i estadístiques per dotar-lo de credibilitat.

* Utilitza un llenguatge variat, amè, senzill i viu, sense perdre el to de formalitat adequat al context.

* Fes servir un vocabulari fàcil de comprendre, explica el significat de les paraules difícils o noves i comenta breument les citacions.

* Selecciona bé el registre lingüístic; pots ser formal o informal, objectiu o subjectiu, en graus variats segons la situació comunicativa.

* Posa èmfasi en les paraules o frases clau de l'exposició: aplica-hi estratègies com elevar una mica la intensitat o el to de veu després d'una petita pausa.


divendres, 12 de maig de 2017

Despertar interès en el discurs

Maneres de començar-lo:

* Presentar un titular periodistic d'actualitat.
* Mostrar un objecte o una fotografia, o posar un video.
* Enumerar un seguit de dades sorprenents.
* Explicar una anècdota.
* Fer patent un element en comú amb el públic.
* Citat una frase d'un personatger famós o un refrany popular.
* Explicar un acudit.

Maneres de concluir-lo:

* Resumir els punts principals.
* Remetre a la introducció.
* Convidar a la reflexió.
* Cridar a l'acció.
* Recitar un fragment literari, una citació o un refrany.
* Mostrar una última imatge colpidora, i relatar-la.
* Apel·lar als sentiments per convèncer del teu objectiu.


dimarts, 9 de maig de 2017

Consells pel moviment corporal

Segons el llibre "els secrets de parlar en públic", hem de tenir en compte aquests consells pel movimient corporal:

* Troba una posició corporal còmoda que et permeti transmetre amb convicció.
* Eregeix-te mostrant seguretat, però sense exhibir prepotència.
* Situa't de cara al públic, amb postura amable, oberta i predisposada.
* Evita el balanceig i fes moviments intencionals. Fes que movimient i discurs vagin a l'una.
* No facis gestos distractors, com ara tocar-te els cabells ni jugar amb la roba o amb objectes.
* No pensis en la gestualitat, sortirà sola si et concentres en el discurs i en l'audiència.


dilluns, 8 de maig de 2017

Tenir cura de la veu al parlar en públic

* Evita tossir i aclarir-te el coll; beu aigua.
* No cridis ni forcis la veu per competir amb el soroll ambiental.
* Si habitualment tens mal de coll, visita al metge o el foniatre.
* Reposa la veu quan estiguis refredat o quan tinguis contractures musculars o tensió cervical.
* Respira bé. Fes les pauses quan toca i bons enllaços fònics.
* Fes un bon escalfament de tots els òrgans i músculs que intervenen en la fonació.


divendres, 5 de maig de 2017

Estratègies de cortesia verbal

A l'hora de parlar en públic s'han d'utilitzar les següents estratègies de cortesia verbal:

* Utilitza marcadors d'identitat grupal.
* Procura l'acord.
* Promet i compleix.
* Matisa l'assertivitat.
* Inclou-hi un punt d'humor amable.

També s'han de respectar les següents fórmules lingüístiques de respecte i protocol:

* Saluda amb tractaments de respecte segons el cas: senyores i senyors, doctors, molt honorable, il·lustre...
* Atenua la imposició amb verbs en condicional: seria, podria, voldria...
* Realitza peticions i mostra agraïment: si us plau. els demanaria, els agrairia...
* Empra la pregunta retòrica: que farien vostès si...?
* Utilitza adjectius gratificadors: si fossin tan amables, estic agraït per l'atenció...
* Acota el temps que demanes a l'audiència: els demanaré només un minut més...


Informació sobre l'audiència a l'hora de parlar en públic

A l'hora de parlar en públic, hem de tenir en compte els següents aspectes sobre l'audiència:

* Qui són i de on venen.
* Quina formació tenen i de que treballen.
* Motius pels quals han vingut.
* Interessos socials, econòmics i politics.
* Quins són els seus referents, a qui admiren, de que estan orgullosos.
* Quines jerarquies hi ha dins de l'audiencia.


dijous, 4 de maig de 2017

Recursos per a parlar en públic

En el llibre "Els secrets de parlar en públic trobem els següents recursos per a parlar en públic amb èxit:

* Elabora un titular que capti l'atenció.
* Legitima't.
* Concentra't en l'essencial.
* Pensa de manera complexa, parla amb claretat.
* Sigues realista.
* Estableix complicitats.