Publicidad

diumenge, 21 de maig de 2017

Els gèneres professionals i acadèmics

Segons el llibre "Els secrets de parlar en pùblic", distinguim  els següentes gèneres professionals i acadèmics:

* La conferència i la ponència. Tenen com a objectiu difondre idees, plantejar reflexions, presentar propostes o il·lustrar l'audiència sobre algun tema de l'àmbit de l'expertesa de qui parla. 

* La classe. És impartida per un docent a un alumnar amb un clar desnivell d'expertesa i jerarquia, ja que el docent és l'encarregat d'avaluar l'estudiant en acabar el curs.

* La comunicació en un congrés. Té com a objectiu presentar revisions teòriques o innovacions que es justifiquen a través d'unes dades obtinguides mitjançant la recerca.

* La presentació oral d'un treball acadèmic. Té per objectiu demostrar els coneixements a què ha arribat un estudiant sobre una investigació científica o humanística.

* La presentació d'un informe. És pròpia del món professional i es caracteritza per la sobrietat, la concisió i la selecció de les dades. Poden ser del tipus següent:

- Informe tècnic. Consisteix en la presentació clara i detallada dels elements tècnics, jurídics o administratius necessaris per analitzar un assumpte o prendre decisions.

- Informe de progrés. Pretén informar de l'evolució d'un projecte o investigació en un període determinat.

- Informe de disseny. Descriu els dissenys científics i tècnics i s'adreça a professionals especialitzats per fer-los conèixer com funciona un disseny i el grau d'eficiència que se n'espera.

- Informe científic. Dóna compte d'una recerca, presentant les fases del procés que s'ha seguit i dels resultats que se n'han obtingut.

- Informe de laboratori. Planteja les raons que han motivat una recerca empírica, descrivint la metodologia i presentant diverses interpretacions dels resultats obtinguts.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada