Publicidad

divendres, 5 de maig de 2017

Estratègies de cortesia verbal

A l'hora de parlar en públic s'han d'utilitzar les següents estratègies de cortesia verbal:

* Utilitza marcadors d'identitat grupal.
* Procura l'acord.
* Promet i compleix.
* Matisa l'assertivitat.
* Inclou-hi un punt d'humor amable.

També s'han de respectar les següents fórmules lingüístiques de respecte i protocol:

* Saluda amb tractaments de respecte segons el cas: senyores i senyors, doctors, molt honorable, il·lustre...
* Atenua la imposició amb verbs en condicional: seria, podria, voldria...
* Realitza peticions i mostra agraïment: si us plau. els demanaria, els agrairia...
* Empra la pregunta retòrica: que farien vostès si...?
* Utilitza adjectius gratificadors: si fossin tan amables, estic agraït per l'atenció...
* Acota el temps que demanes a l'audiència: els demanaré només un minut més...


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada