Publicidad

dilluns, 15 de maig de 2017

Recursos per fer una explicació

Segons el llibre "Els secrets de parlar en públic" tenim els següents recursos per fer una explicació:

* Estableix amb exactitud i precisió la idea central del missatge, i recorda-la durant el discurs per neutralitzar el perill de dispersió.

* Segmenta el discurs en seqüències ordenades amb lògica i focaliza't en una única idea a cada pas, sense perdre la connexió amb totes les altres.

* Assegura que l'ordre lògic de l'exposició es fa evident mitjançant l'ús de connectors.

* Reforça un punt de vista amb dades i estadístiques per dotar-lo de credibilitat.

* Utilitza un llenguatge variat, amè, senzill i viu, sense perdre el to de formalitat adequat al context.

* Fes servir un vocabulari fàcil de comprendre, explica el significat de les paraules difícils o noves i comenta breument les citacions.

* Selecciona bé el registre lingüístic; pots ser formal o informal, objectiu o subjectiu, en graus variats segons la situació comunicativa.

* Posa èmfasi en les paraules o frases clau de l'exposició: aplica-hi estratègies com elevar una mica la intensitat o el to de veu després d'una petita pausa.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada